PLUS BOOD­SCHAP­PEN­PAKKET AKTIE 2018 - De zegel spaar­ac­tie van de Plus heeft het fan­tastisch resul­taat opge­bracht van 31 bood­schap­pen­pakket­ten. Drie weken gele­den stond de teller nog op 14. Afgelopen weken is erna een oproep via beamer, app en face­book een ware zegel-​boost ontstaan. Ook zijn er nog ver­schil­lende envelop­pen met zegels door de brieven­bus gedaan. Met dit mooie resul­taat als gevolg. De dia­conie zorgt voor de verdel­ing bin­nen de gemeente. De pakket­ten die over zijn kri­j­gen via schuld­hulp­maatje een goede bestem­ming. Namens de dia­conie: heel hartelijk dank voor het meesparen! Wilma Riet­berg

Geen afbeeldingenGere­formeerde Kruiskerk Wezep
Kerk­weg 6
8091 GA Wezep
038376 16 28
Info@​Kruiskerk-​Wezep.​nl

Postadres:
Hort­en­si­as­traat 13
8091 VB Wezep

Predikant:
Ds. J.J.N. Wilmink
Elias Beeck­manstraat 2
8091 WE Wezep
038844 45 20
Predikant@​Kruiskerk-​Wezep.​nl

Show­cases

Header Color

:

Con­tent Color

: