OPGEPAST! - Ja, het wordt oppassen in de kerk! Want als we met elkaar dat niet gaan doen, dan gebeuren er ongelukken. Wat voor ongelukken? Dat hoor ik u nu hardop denken. Nou ja, aller­lei ongelukken en ongeluk­jes. Er lopen zo maar mensen naar bin­nen en halen spullen uit de jaszak weg, bijvoor­beeld. Als je niet goed naar voren kijkt bij het de kerk bin­nen lopen, kun je zo maar stru­ike­len of tegen iemand opbot­sen. Maar dat is niet wat ik bedoel.

Veel erg­ere din­gen staan te gebeuren. Als we niet gaan oppassen, dan komt er bin­nenkort geen kínd meer in de kerk. En dat is pas wat ik een ongeluk zou vin­den. Een echte regel­rechte ramp! Zon­der jeugd geen toekomst, zeggen ze weleens. Maar wat bedoel je dán, hoor ik u weer denken.….…

Het zit namelijk zo: Zondags komen er met enige regel­maat jonge gezin­nen in ons kerkge­bouw om een dienst bij te wonen en die nemen kleine kinderen mee. Kinderen die te “klein” zijn om met de kinder– of tienern­even­di­enst mee te doen, of tij­dens de dienst in de kerkzaal te bli­jven zitten.…..

Maar nu even serieus! Een aan­tal vri­jwilligers van de oppas­di­enst, heeft na lange of kor­tere tijd, besloten te stop­pen. Daarom komt deze taak nu neer op een (te) kleine groep mensen die hier­door (te) vaak een zondag niet de dienst kun­nen bij­wo­nen. En dan is het niet zo ver­won­der­lijk dat de belast­ing te zwaar wordt en de lol er een beetje afgaat.

Door de oppas­di­en­stvri­jwilligers zijn al diverse mensen benaderd met de vraag om “de club te komen ver­sterken”. Helaas, nie­mand heeft tijd/​prioriteit. Jam­mer, gemiste kans lijkt mij. Het gevolg hier­van is, dat als er zich nie­mand aan­meldt, er straks geen oppas­di­enst meer is en dus bli­jven deze bovenge­noemde oud­ers en hun kinderen thuis.…..We ontzeggen dus en bloc deze oud­ers de mogelijkheid om geza­men­lijk naar de kerk­di­enst te komen. Dit kun­nen we niet menen! En dat menen en willen we natu­urlijk ook niet! Weet u, jij wat nu zo mooi zou zijn!? Als er nu eens 10 dames, heren, wor­den gevon­den of nog liever zichzelf beschik­baar zouden stellen, dan hoeven die (in kop­pels van twee) maar één keer in de vijf weken dienst te doen als oppas en dan de kerk­di­enst te mis­sen. Dat is toch veel min­der erg dan vijf mensen die miss­chien wel meer dan tíen dien­sten moeten mis­sen.

Nu weet ik dat er heel veel oma’s, opa’s zijn die heel graag op (hun) kleinkinderen passen. Dit is uw kans om samen met b.v. uw tiener-​kleinkind op klein(e)- kinderen te passen. Ik hoop dat Hetty Wierenga-​Groen haar tele­foon rood­gloeiend gaat staan en haar mail­box explodeert. U en jij gaan dit toch laten gebeuren.… daar vertrouw ik op. Kom helpen en pas op!! Namens de Kerken­raad Lute Beute (Diaken met werkveld jeugd)

Geen afbeeldingenGere­formeerde Kruiskerk Wezep
Kerk­weg 6
8091 GA Wezep
038376 16 28
Info@​Kruiskerk-​Wezep.​nl

Postadres:
Hort­en­si­as­traat 13
8091 VB Wezep

Predikant:
Ds. J.J.N. Wilmink
Elias Beeck­manstraat 2
8091 WE Wezep
038844 45 20
Predikant@​Kruiskerk-​Wezep.​nl

Show­cases

Header Color

:

Con­tent Color

: