OVER­DRACHT PAS­TORALE WERKZA­AMHE­DEN - Sinds de herfst van 2016 ver­zorgt ons gemeen­telid en pas­tor Carla Boven het (crisis-)pastoraat in onze gemeente. In die rol lei­dde zij de afgelopen peri­ode een behoor­lijk aan­tal uit­vaart­di­en­sten van gemeen­tele­den. Met de verbin­te­nis van dom­i­nee Han Wilmink aan onze Kruiskerkge­meente, eindi­gen de werkza­amhe­den van Carla in het pastoraat.

Dat heeft de kerken­raad inder­tijd met haar afge­spro­ken. Uit­er­aard zor­gen bei­den onder­ling voor een goede over­dracht van de pas­torale werkza­amhe­den. De kerken­raad stelde in haar ver­gader­ing van 11 sep­tem­ber jl. vast dat het werk wat Carla ver­richtte waarde­vol, zegen­rijk en goed was. In haar pas­torale werk heeft zij iets laten zien van de Kruiskerk als meelev­ende gemeente en in dat meeleven zagen we ook een stukje van Gods liefde en Zijn Koninkrijk hier op aarde. Daar­voor zijn we haar dankbaar. Namens de kerken­raad, Ger­rit Assink, vz

Geen afbeeldingenGere­formeerde Kruiskerk Wezep
Kerk­weg 6
8091 GA Wezep
038376 16 28
Info@​Kruiskerk-​Wezep.​nl

Postadres:
Hort­en­si­as­traat 13
8091 VB Wezep

Predikant:
Ds. J.J.N. Wilmink
Elias Beeck­manstraat 2
8091 WE Wezep
038844 45 20
Predikant@​Kruiskerk-​Wezep.​nl

Show­cases

Header Color

:

Con­tent Color

: