In één keer komt het moment van afscheid nemen (de afschei­ds­di­enst op 28 augus­tus) heel dicht bij. De span­ning tussen moeite met afscheid en vreugde om een beroep wordt sterker, Johanna en ik moeten (samen met gemeen­tele­den) van alles rege­len voor de over­stap naar Heeren­veen, en ook het nadenken over de afschei­ds­di­enst kan ik niet bli­jven uit­stellen – kor­tom: ondanks vakantie die voor de deur staat, toch een inten­sieve tijd.

Bij­zon­der is dat, vlak voor de vakantie, Laura werk heeft gevon­den in Doet­inchem, en Jan Sietze woon­ruimte in Oost­er­wolde (Gld); en Dorien zet haar studie voort in Maas­tricht. Dat geeft duidelijkheid – en betekent tegelijk­er­tijd natu­urlijk ook nóg meer veran­der­ing – én dankbaarheid. Nu de zomer is aange­bro­ken hebben velen van ons vakantie en gáán velen van ons op vakantie om te recreëren. Dat geldt zeker niet voor iedereen (gedicht Vra­gen­der­wijs, na lied 842 uit het Lied­boek). Moge de zomer dan toch voor ieder een tijd van inspi­ratie zijn – en zó toch ook van re-​creatie. Met hartelijke groet,ds. Pieter­jan de Buck

Geen afbeeldingenGere­formeerde Kruiskerk Wezep
Kerk­weg 6
8091 GA Wezep
038376 16 28
Info@​Kruiskerk-​Wezep.​nl

Postadres:
Hort­en­si­as­traat 13
8091 VB Wezep

Predikant:
Ds. J.J.N. Wilmink
Elias Beeck­manstraat 2
8091 WE Wezep
038844 45 20
Predikant@​Kruiskerk-​Wezep.​nl

Show­cases

Header Color

:

Con­tent Color

: