Geen feed gevonden

VAN DE COM­MISSIE ZWO — Opbrengst spaar­doos­jes en col­lectes voor ‘Stop kinder­ar­beid in India’ - In de afgelopen 40-​dagentijdperiode hebben we via de spaar­doos­jes kun­nen sparen voor het project: Stop kinder­ar­beid in India. Ook zijn er in deze peri­ode een aan­tal col­lectes voor dit project gehouden. Via het kerk­blad, de beamer en ook met een toelicht­ing in een dienst hebben we infor­matie over dit project gegeven. Op eerste Paas­dag zijn een flink aan­tal spaar­doos­jes weer ingeleverd.

De opbrengst van de spaar­doos­jes bedroeg 359,76. Het totale bedrag voor dit project inclusief de drie col­lectes komt hier­mee op 754,76. Een heel mooi resul­taat. De opbrengst voor dit project gaat via Kerk in Actie naar de organ­isatie Sad­hana in Narsa­pur in India. Met deze bij­drage kun­nen ook in 2019 weer hon­der­den werk­ende kinderen een nieuw begin maken op school! Via deze weg willen wij ook nog de kinderen en de begelei­d­ing van de kindern­even­di­enst bedanken voor het vouwen van de spaar­doos­jes en de inza­mel­ing hier­van. Namens de Com­missie ZWO, Jan Viss­cher – secretaris

Geen afbeeldingenGere­formeerde Kruiskerk Wezep
Kerk­weg 6
8091 GA Wezep
038376 16 28
Info@​Kruiskerk-​Wezep.​nl

Postadres:
Hort­en­si­as­traat 13
8091 VB Wezep

Predikant:
Ds. J.J.N. Wilmink
Elias Beeck­manstraat 2
8091 WE Wezep
038844 45 20
Predikant@​Kruiskerk-​Wezep.​nl

Show­cases

Header Color

:

Con­tent Color

: