Geen feed gevonden

Bij de kerk­di­en­sten en wat zo meer speelt — Mooi om links en rechts, zowel van Kruiskerk­ers als Pauluskerk­ers zulke ent­hou­si­aste reac­ties te horen over de geza­men­lijke dien­sten in de Pauluskerk. Die gaan nog een paar weken door. Onder­tussen is er al heel veel werk ver­richt in de Kruiskerk. Wat knapt het op. Petje af, voor wat er alle­maal al gebeurd is. Neem eens een kijkje, zou ik zeggen. Ook de vri­jwilligers ver­richten een reuze job, cha­peau! Miss­chien denkt u: “Ik hoor niet zoveel van het pio­nier­steam?” Maar achter de scher­men is en wordt het nodige werk verzet. We hebben met een aan­tal leden con­tact gelegd met organ­isaties die zich in Wezep inzetten om mensen met elkaar te verbinden, denk aan de ‘Huiskamer van Wezep’ en ‘de Klinker’.

Ook met gemeen­telijke instanties (Sociale Team Wezep) is er een gesprek geweest om ons oor te luis­teren te leggen en te verken­nen wat wij voor elkaar zouden kun­nen beteke­nen. Onze Pio­nier­splek “Kruis­punt Wezep, ont­moeten rond maal en ver­haal” wordt zo langza­mer­hand steeds con­creter. Op 7 mei heb ik ten huize van Joke en Hans Moet een soort proef-​workshop Bij­bels Culi­nair gehouden voor de (poten­tiële) leden van ons Pio­nier­steam, want niet iedereen van ons team was hele­maal duidelijk wat mijn Bij­bels Culi­naire activiteiten inhouden. Op veel plekken in het land hebben ze daar een beter beeld bij dan in Wezep zelf, maar dat komt vooral omdat de Kruiskerk geen goede ruimte/​gelegenheid had waar ik mijn ‘culi­naire kun­sten’ met het bijbe­horende ver­haal kon ver­to­nen. Bin­nenkort gaat dat dus veran­deren. In het week­end van 15 en 16 juni wacht een geren­oveerde Kruiskerk op ons, mèt kookei­land. Ik hoop dat veel mensen dan een kijkje komen nemen. De kerk­di­enst op de zestiende wordt in ieder geval bij­zon­der. De komende tijd willen we een plan maken: “Wat willen we gaan doen, hoe en voor wie en met wie?” Het zal wel na de zomer­vakantie wor­den voor­dat de pio­nier­splek echt kan gaan draaien. Ik heb er zin in, om er samen iets prachtigs van te maken. Iemand voor de pr en het bijhouden van de web­site hebben we nog wel nodig, dus… doe mee!
Op zondag 12 mei ging ik niet voor in de Pauluskerk, dat stond foutief ver­meld in dit blad. Op 19 mei èn op 26 mei ga ik wel in de ocht­end­di­en­sten van 9.30 uur voor. Op 19 mei mag ik ook ambts­dragers beves­ti­gen en ‘uitzwaaien’ in de Pauluskerk. Het thema van de dienst is ‘De bal­ans tussen geven en ont­van­gen in je leven’. Het ver­haal van Maria en Martha (Lucas 10: 3842) biedt daar een ver­rassende kijk op. Op die zondag is er ook ‘Fam­i­lie Point, spe­ciale aan­dacht voor jonge gezinnen.

Op 26 mei vieren we samen als gemeen­ten het Heilig Avond­maal met elkaar. Heilig? Waarom noe­men we het eigen­lijk ‘heilig’?

Heilig betekent in de taal van de Bij­bel ‘apart gezet’. Een spe­ciale plek ver­di­enend. Het Avond­maal noe­men we heilig omdat het een andere maaltijd is dan een gewone om 6 uur thuis aan de eettafel. De maaltijd van de kerk is een aparte, je bent dan eigen­lijk bij God te gast, de Heilige zelf is dan onze Gas­theer. Dat betekent aller­minst dat het dan een bit­ter ern­stig en zwaar gebeuren zou moeten zijn. In het Avond­maal vieren we juist dat we bevri­jde mensen mogen zijn. Spe­ci­aal om op 26 mei zo de ver­bon­den­heid met elkaar te vieren. Ik weet, er zit hier en daar nogal wat oud zeer bij som­mi­gen van de Pauluskerk en Kruiskerk. Maar er zit in de vier­ing van het Heilig Avond­maal ook een diepe ver­zoe­nende, verbindende kracht ver­sc­holen. Wees welkom. O ja, de Kruiskerk­ers in de Pauluskerk hebben ook gemerkt dat daar in elke dienst, naast de organ­ist ook een muziek­team een aan­tal (opwekkings) liederen begeleidt en zingt. Dat wis­se­lende muziek­team is des­ti­jds in het leven geroepen om meer gebruik te maken van de muzikale tal­en­ten in de gemeente en om Opwekkingsliederen (meer) een plek te geven in de ere­di­en­sten in de Pauluskerk. Niet iedereen is daar kapot van, dat geldt ook voor mijzelf, maar het ver­breedt je muzikale hori­zon wel weer.

Geen afbeeldingenGere­formeerde Kruiskerk Wezep
Kerk­weg 6
8091 GA Wezep
038376 16 28
Info@​Kruiskerk-​Wezep.​nl

Postadres:
Hort­en­si­as­traat 13
8091 VB Wezep

Predikant:
Ds. J.J.N. Wilmink
Elias Beeck­manstraat 2
8091 WE Wezep
038844 45 20
Predikant@​Kruiskerk-​Wezep.​nl

Show­cases

Header Color

:

Con­tent Color

: