Geen feed gevonden

KOOP EEN STOEL IN DE KRUISKERK — We roepen iedereen op een eigen stoel te kopen. Per don­derdag 23 mei staat het aan­tal ‘gekochte stoe­len’ op: 35. U heeft al kun­nen lezen over een ‘open dag’ op 5 okto­ber, waarin aller­lei activiteiten zullen plaatsvin­den en waar­van de opbrengst bestemd is voor ren­o­vatie. Een mooi ini­ti­atief, aange­dra­gen door de werk­groep, is om je eigen kerk­stoel te gaan ‘kopen’. Niet dat u dan een gere­serveerde stoel kri­jgt met een eigen naamkaartje er op, maar als u straks op zo’n stoel zit, hebt u vanzelf toch een ‘thuis-​gevoel’, omdat u hebt bijge­dra­gen aan de bekostig­ing van zo’n stoel.

En mocht uw porte­mon­nee het niet toe­laten om het hele bedrag te schenken voor een stoel, u kunt het ook altijd in ter­mi­j­nen of gedeeltes geven. (En u weet: een gift aan de kerk is aftrek­baar voor uw belastin­gaangifte!) We roepen iedereen op naar draagkracht om een ‘eigen stoel’ te kopen en €100,- te storten op reken­ing NL07 RABO 0370 2012 05 onder ver­meld­ing van ‘gift eigen stoel’. (Meer stoe­len mag natu­urlijk ook) In de komende maan­den zal in de hal van de kerk d.m.v. een ‘verkoopther­mome­ter’ het aan­tal stoe­len dat ‘verkocht’ is, wor­den aangeven.

Geen afbeeldingenGere­formeerde Kruiskerk Wezep
Kerk­weg 6
8091 GA Wezep
038376 16 28
Info@​Kruiskerk-​Wezep.​nl

Postadres:
Hort­en­si­as­traat 13
8091 VB Wezep

Predikant:
Ds. J.J.N. Wilmink
Elias Beeck­manstraat 2
8091 WE Wezep
038844 45 20
Predikant@​Kruiskerk-​Wezep.​nl

Show­cases

Header Color

:

Con­tent Color

: