Geen feed gevonden

OPEN HUIS MET FAIR VOOR DE VER­BOUWING — Zoals eenieder van u weet zal ons kerkge­bouw na de Pasen een grondige ver­bouwing onder­gaan. Wij zullen dan zolang elders een onderkomen vin­den en na de Pinksteren weer jube­lend ons als nieuw uitziend kerkge­bouw betre­den. Dat we dan weer zo’n mooi ingerichte kerk hebben willen we natu­urlijk ook graag aan anderen laten zien.

Daarom houden we op 5 okto­ber een open huis, waar­bij iedere belang­stel­lende van harte welkom is. Dat open huis doen we gelijk­ti­jdig met een gezel­lige fair. Naast koffie, thee, iets lekkers en miss­chien zelfs soep of een kleine maaltijd willen we daar ook wat din­gen verkopen, denk bijv. aan bloem­bol­let­jes, fruit, boeken etc. We denken ook aan een ver­lot­ing, een kun­st­beurs en miss­chien verkoop van dien­sten (work­shop?) Er is hier­voor een kleine com­missie opgericht, bestaande uit Ger­rit Hert­sen­berg, Willy Vesters, San­dra Kroon en Jogé de Vries. De com­missie wordt voor de PR onder­s­te­und door Sjo­erd Bouma en Henk Peter van Essen is alge­meen adviseur. Maar ook uw hulp is van harte welkom! Heeft u iets in de aan­bied­ing of wilt u uw han­den uit­steken bij de voor­berei­d­ing of op de dag zelf? Graag! In een vol­gend kerk­blad zullen we onze plan­nen verder toelichten en ook een mailadres bek­end maken waar u zich melden kunt. Namens de com­missie, Jogé de Vries

Geen afbeeldingenGere­formeerde Kruiskerk Wezep
Kerk­weg 6
8091 GA Wezep
038376 16 28
Info@​Kruiskerk-​Wezep.​nl

Postadres:
Hort­en­si­as­traat 13
8091 VB Wezep

Predikant:
Ds. J.J.N. Wilmink
Elias Beeck­manstraat 2
8091 WE Wezep
038844 45 20
Predikant@​Kruiskerk-​Wezep.​nl

Show­cases

Header Color

:

Con­tent Color

: