Geen feed gevonden

TIJD OM VOORUIT TE KIJKEN — Op zondag­mor­gen 13 jan­u­ari 2019 (ik wou bijna ‘2018’ typen) ga ik weer voor in onze kerk. Op deze (Kana) zondag vieren wij ook het Avond­maal met elkaar. Altijd weer mooi om zo de ver­bon­den­heid met onze Heer en met elkaar te vieren! Op 20 jan­u­ari is het weer mijn beurt. Ik ben van plan om de draad van de ver­halen over de pro­feten Elia en Elisa uit het boek Konin­gen weer op te pakken. Daar zijn er een paar van die prachtig bij het vieren van het Avond­maal passen.

Ik heb ook veel zin om met die preken­cy­clus door te gaan. De actuele zeg­gingskracht van die ver­halen voor onze tijd is geweldig! Elia en Elisa laten ons zien wat een mens nu eigen­lijk tot mens maakt. Onze wereld wordt door­licht. Wat wij ‘gewoon’ zijn gaan vin­den blijkt vanuit bij­bels per­spec­tief ineens hele­maal niet zo nor­maal te zijn. De pro­feten houden ons een kri­tis­che spiegel voor. ‘Elia en Elisa zijn gedreven door een onge­ho­ord alter­natief en sni­j­den geesten de pas af die menen dat wij maar genoe­gen moeten nemen met de werke­lijkheid zoals die zich aan ons voor­doet.’ (Ad van Nieuw­poort in ‘Tegengif’) Deze ver­halen over Elia/​Elisa zijn poli­tiek geladen maar tegelijk ook heel per­soon­lijk, want het gaat ook over je eigen per­soon­lijke keuzes, waar je voor leeft en over vra­gen ‘wat kun je wel of niet van God verwachten’ en ‘wat verwacht God eigen­lijk van jou?’ Veel van Elia en Elisa vin­den we ook terug in Jezus en in de ver­halen over Jezus. Het is het­zelfde vuur dat hen bezielde, het is dezelfde Geest die door de woor­den van hen en over hen waait. Ik heb er veel zin in! Zegt het voort!

Ds. Han Wilmink

Geen afbeeldingenGere­formeerde Kruiskerk Wezep
Kerk­weg 6
8091 GA Wezep
038376 16 28
Info@​Kruiskerk-​Wezep.​nl

Postadres:
Hort­en­si­as­traat 13
8091 VB Wezep

Predikant:
Ds. J.J.N. Wilmink
Elias Beeck­manstraat 2
8091 WE Wezep
038844 45 20
Predikant@​Kruiskerk-​Wezep.​nl

Show­cases

Header Color

:

Con­tent Color

: