Taizé — Dagtekst
  • ma. 25 maart
    Maria zei tot de engel: De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd. (Lc 1:2638)

EEN LEGE STOEL MET KERST IN DE KRUISKERK — In de dienst op de vierde zondag van Advent deed de Kruiskerk in Wezep mee aan de actie “Een lege stoel met kerst” van INLIA. Met deze actie wil de Kruiskerkge­meente samen met INLIA, aan­dacht vra­gen voor het lot van de ongeveer 400 kinderen die nog steeds geen kinder­par­don hebben gekre­gen. Meer spec­i­fiek ston­den we stil bij het gezin Tam­razyan, die sinds vri­jdag 26 okto­ber kerkasiel hebben in de Bethelk­erk in Den Haag.

Het kerkasiel is een door­lopende kerk­di­enst in buurt-​en-​kerkhuis Bethel. Het gezin woont al negen jaar in Ned­er­land en wordt met uitzetting bedreigd. Afgelopen don­derdag hoorde het gezin dat staatssec­re­taris Har­bers geen gebruik zal maken van zijn dis­cre­tion­aire bevoegdheid voor het gezin Tam­razyan. Daarmee bli­jft de dreig­ing van uitzetting voor het gezin bestaan.

Voor­ganger Nieke Jansen zei het tij­dens de dienst zo: https://​sound​cloud​.com/​u​s​e​r​-​84426084​/​k​r​u​i​s​k​e​r​k​-​u​i​t​l​e​g​-​l​e​g​e​-​s​t​o​e​l​e​n​a​c​t​i​e​-​2312-​2018.
In de verkondig­ing ging ze er verder op in: https://​sound​cloud​.com/​u​s​e​r​-​84426084​/​k​r​u​i​s​k​e​r​k​-​o​v​e​r​w​e​g​i​n​g​-​4​e​-​a​d​v​e​n​t​-​2312-​2018.

Meer infor­matie over de actie van INLIA: https://​www​.inlia​.nl/​n​l​/​n​i​e​u​w​s​/​946​/​u​r​g​e​n​t​e​-​o​p​r​o​e​p​-​e​e​n​-​l​e​g​e​-​s​t​o​e​l​-​m​e​t​-​k​e​r​s​t.
Meer infor­matie over INLIA: https://​www​.inlia​.nl/​n​l​/​w​i​e​-​z​i​j​n​-​w​e

Geen afbeeldingenGere­formeerde Kruiskerk Wezep
Kerk­weg 6
8091 GA Wezep
038376 16 28
Info@​Kruiskerk-​Wezep.​nl

Postadres:
Hort­en­si­as­traat 13
8091 VB Wezep

Predikant:
Ds. J.J.N. Wilmink
Elias Beeck­manstraat 2
8091 WE Wezep
038844 45 20
Predikant@​Kruiskerk-​Wezep.​nl

Show­cases

Header Color

:

Con­tent Color

: