Taizé — Dagtekst
  • do. 25 april — MAR­CUS
    Jezus zond zijn leer­lin­gen uit en zei: Trek heel de wereld rond en maak aan ieder schep­sel het goede nieuws bek­end. (Mc 16:1520)

PAS­SAGE AFDEL­ING WEZEP/​HAT­TE­MER­BROEK — Op maanda­gavond 26 novem­ber 2018 komen de leden van Pas­sage bijeen in de Ont­moet­ing­shal van de Kruiskerk. De avond begint om 19.45 uur. De spreker op deze avond is Prof. Dr. D. Post. U kent dok­ter Post vast wel als (voor­ma­lig) huis­arts in Wezep. Prof. Dr. Post is emeritus-​hoogleraar Sociale Geneeskunde. Het onder­w­erp voor deze avond is: “Kwets­baar geheugen”.

Dr. Post zal ons in zijn lez­ing onder andere uit­leggen wat het geheugen is, waar het zich in ons brein bevindt, hoe het geheugen func­tion­eert en hoe het komt, dat er bij het ouder wor­den sprake is van ver­min­derend geheugen. De vraag rijst dan bijvoor­beeld ook: in hoev­erre zijn onze herin­ner­in­gen betrouw­baar? Geven geschreven biografieën een juist beeld en klopt het ver­haal dan wel? Kor­tom: het zal een leerzame en inter­es­sante avond zijn! Mocht u deze avond onze gast willen zijn? U bent van harte welkom!

Namens Pas­sage afdel­ing Wezep/​Hat­te­mer­broek, Anneke van der Zande– Oud­shoorn.

Geen afbeeldingenGere­formeerde Kruiskerk Wezep
Kerk­weg 6
8091 GA Wezep
038376 16 28
Info@​Kruiskerk-​Wezep.​nl

Postadres:
Hort­en­si­as­traat 13
8091 VB Wezep

Predikant:
Ds. J.J.N. Wilmink
Elias Beeck­manstraat 2
8091 WE Wezep
038844 45 20
Predikant@​Kruiskerk-​Wezep.​nl

Show­cases

Header Color

:

Con­tent Color

: