Folder Jaarlijkse ZWO-project

Bij het kerkblad nr. 10 van 25 mei 2022 is de folder meegestuurd over ons jaarlijks ZWO-project.  In de folder wordt uitgebreid informatie gegeven over de projecten, die de diaconie dit jaar wil ondersteunen. Het gaat in twee van de drie onderdelen om projecten, waar kinderen in de knel zitten. Het derde project ondersteunt de Lutherse Broederkerk in Noord-Kameroen.

De diaconie vraagt u in de folder om een financiële bijdrage voor de projecten. U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekening NL26 RABO 0370 2046 46 ten name van Penningmeester Commissie ZWO onder vermelding van: Jaarprojecten ZWO.

De diaconie hoopt, dat de projecten met een flink bedrag ondersteund zullen worden.

Gerelateerde berichten