Enquête

Bij deze Kruiskerk treft u een vragenlijst aan. De studenten van Windesheim zijn bezig met een onderzoek over een eventueel rouwcentrum ‘Huis van afscheid’ in een van de zalen van de Kruiskerk.

In deze vragenlijst stellen de studenten u een aantal vragen waarbij ze uw mening over dit onderwerp willen horen.
U kunt de ingevulde vragenlijst in de daarvoor bestemde doos in de garderobe van de Kruiskerk doen.

Enige weken geleden is op een zondagmorgen deze vragenlijst ook uitgedeeld in de Kruiskerk. Indien u toen of later de lijst al hebt ingeleverd verzoeken wij u de vragenlijst niet opnieuw in te leveren.

Namens de Commissie van Kerkrentmeesters.
Jan Dijkstra

Gerelateerde berichten