Bijdrage mededelingenblad

Evenals vorig jaar willen wij u een bijdrage vragen voor het mededelingenblad. Ondanks gestegen prijzen willen wij dezelfde bijdrage hanteren als in 2021, zijnde € 18,00.

U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekeningnummer NL07 RABO 0370 2012 05 of
NL 70 INGB 0000 9199 69 onder vermelding van “bijdrage kerkblad”.

Bij voorbaat dank voor uw bijdrage.

Met vriendelijke groet,
Hans Hoogstad
Penningmeester College van Kerkrentmeesters

Gerelateerde berichten