Bijdrage Kerkradio

Een aantal gemeenteleden van de Kruiskerk maakt gebruik van de kerkradio of van een Mag set-top box voor het beluisteren van de kerkdiensten.

De kosten voor beide systemen zijn gelijk namelijk
€ 5,00 per maand (€ 60,00 per jaar).

Maakt u gebruik van één van voornoemde systemen dan verzoeken wij u dit bedrag zelf over te maken op bankrekeningnummer:
NL07 RABO 0370 2012 05 of NL 70 INGB 0000 9199 69 onder vermelding van “bijdrage kerkradio”.

Bij voorbaat dank voor uw bijdrage.

Met vriendelijke groet,
Hans Hoogstad
Penningmeester College van Kerkrentmeesters

Gerelateerde berichten