BIJ DE DIENSTEN – Palmzondag, Witte donderdag, Goede vrijdag, Stille zaterdag, Paasfeest

Na mijn verjaardag op 20 maart neem ik meestal een aantal daagjes vrij, zo ook nu. Dat betekent dat ik op palmzondag 28 maart niet voorga, maar dat ds. Nieke Jansen de honneurs waarneemt. Zij is bekend en het zal vast weer een goede dienst worden.

Met Palmzondag begint de zogenaamde Stille Week. Een bijzondere week waarbij we stil staan bij het laatste avondmaal dat Jezus met zijn leerlingen vierde, voordat hij werd overgeleverd om berecht en gekruisigd te worden. Het lijden en de kruisiging van Jezus Christus zet de toon voor deze week. Na zijn kruisiging waken we a.h.w. bij het kruis op Stille Zaterdag en in de avond is er de Paaswake waarin we uitzien naar het licht van Paasmorgen, wanneer we Jezus’ opstanding/opwekking vieren! Het grote christelijke feest! God deed de dood teniet! Niet ons tekort, niet ons onvermogen of schuld heeft het laatste woord, niet alles wat het leven kapot maakt, heeft het uiteindelijk voor het zeggen maar de belofte van God: Zie ik maak alle dingen nieuw! Opstaan tot nieuw leven!

Op Witte Donderdag ga ik om 19.30 uur in de Kruiskerk voor. Of we dan met 30 personen in de kerkruimte het avondmaal met elkaar kunnen vieren is nog onzeker. Wanneer het aantal besmettingen stijgt (blijft stijgen) kunnen er hoogstwaarschijnlijk geen bezoekers in de kerk aanwezig zijn. Houd de actuele gegevens op de website van de kerk dus bij en de scriba zal u wel of niet uitnodigingen voor de dienst (volgens het systeem in groepen). Op Witte Donderdag wordt u sowieso uitgenodigd om thuis het avondmaal mee te vieren!

Op Goede Vrijdag is er om 19.30 uur een dienst rond het lijden van de Heer. Lezingen, gedichten, kerkelijke kunst en liederen wisselen elkaar af.
Op Stille Zaterdag gaat avonds ds. Jan Lammers van de Pauluskerk voor. De diensten in de Stille Week hebben een gemeenschappelijk karakter.

Op zondag 4 april vieren we het Paasfeest. Arjan en Edith Post zorgen ervoor dat de trompetten prachtig klinken en vader Doeke Post speelt op het orgel. Laat de bazuinen klinken!

Gerelateerde berichten