Beleidsplan en plaatselijke regeling

De kerkenraad heeft onlangs het beleidsplan samen met de bijbehorende plaatselijke regeling geactualiseerd.

Van het beleidsplan zijn enkele speerpunten aangepast in verband met de activiteiten van MaalmeteenVerhaal en het geïntensiveerde contact met de Pauluskerk. In de Plaatselijke regeling is onder andere het werkpercentage van onze predikant aangepast (80%) en het afnemende aantal ambtsdragers.

Voordat de kerkenraad besluit ze definitief in gebruik te nemen wordt u in de gelegenheid gesteld om er kennis van te nemen en uw mening kenbaar te maken. U kunt de documenten ter inzage opvragen en t/m 10 april evt. vragen stellen of uw mening doorgeven aan ondergetekende.

Tijdens de kerkenraadsvergadering van 11 april worden beide documenten definitief vastgesteld en zal het beleidsplan daarna op de website geplaatst worden.

Een hartelijke groet namens de kerkenraad,
Paul van het Ende
scriba-kr@kruiskerkwezep.nl

Gerelateerde berichten