Taizé — Dagtekst
  • wo. 14 novem­ber
    Jezus genas allen die ziek waren, opdat in vervulling ging wat gezegd is door de pro­feet Jesaja: Hij was het die onze ziek­ten weg­nam en onze kwalen op zich heeft genomen. (Mt 8:517)

Kaarse­n­ac­tie voor AMNESTY — Graag willen wij u/​jou alvast atten­deren op de jaar­lijkse kaarse­n­ac­tie van de ZWO ten beho­eve van Amnesty Inter­na­tional op zondag 18 novem­ber. Op deze zondag zijn ver­schil­lende soorten kaarsen en deze keer ook kaarten te bestellen bij de mensen van Amnesty Inter­na­tional – Wezep. De kaarsen kun­nen gelijk meegenomen worden.

Betalen kan con­tant of via de bank. Met het kopen van deze kaarsen ste­unen wij het werk van Amnesty Inter­na­tional en komen we op voor de bood­schap van een eerlijke en recht­vaardige wereld, vri­jheid voor iedereen met gelijke rechten en kansen. In het vol­gende kerk­blad meer infor­matie. Namens de Com­missie ZWO, Jan Viss­cher – secretaris

Geen afbeeldingenGere­formeerde Kruiskerk Wezep
Kerk­weg 6
8091 GA Wezep
038376 16 28
Info@​Kruiskerk-​Wezep.​nl

Postadres:
Hort­en­si­as­traat 13
8091 VB Wezep

Predikant:
Ds. J.J.N. Wilmink
Elias Beeck­manstraat 2
8091 WE Wezep
038844 45 20
Predikant@​Kruiskerk-​Wezep.​nl

Show­cases

Header Color

:

Con­tent Color

: